Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
gradient
Základní škola a mateřská škola Chodová Planá
Základní
a mateřská škola
Chodová Planá
bg-obsah

Naše mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace, Pohraniční stráže 193, 348 13 Chodová Planá - IČO 75006979

Zřizovatel:

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

Ředitel školy:

 • Mgr. Jan Ambrož

Zástupkyně ředitele pro MŠ:

 • Zdenka Petrů

Učitelky:

 • Ivana Rolková
 • Renata Pavlíková
 • Eliška Keplová
 • Monika Szurmanová
 • Viktorie Krištofová

Kontakty:

WEB: www.skola-chodova-plana.com

Fotogalerie: www.skolkachodovka.rajce.net

Základní škola:

Školní jídelna:

 • tel. 374 792 329 - odhlašování stravy dětí MŠ a obědů žáků ZŠ
 • tel. 374 633 199 - vedoucí školní jídelny

Mateřská škola:

Sídlo mateřské školy:

Mateřská škola Chodová Planá, Kyjovská 343, 348 13 Chodová Planá

Obecná charakteristika MŠ

Objekt mateřské školy byl postaven v roce 1974. Je umístěna na klidném místě v areálu Zámeckého parku. V něm je umístěna mateřská škola, školní jídelna, školní družina, první třída základní školy a plynová kotelna. Mateřská škola je přízemní budova s rozlehlou zahradou osázenou množstvím vzrostlých stromů, keřů a květin. Blízko areálu mateřské školy je víceúčelové a fotbalové hřiště.

V letech 2015 – 2017 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce tříd, střechy a fasáda celého objektu.

Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem a kapacitou mateřské školy 70 dětí.

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program má název „Od podzimu do léta, naše školka rozkvétá“ a jeho mottem je: „Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit“.

Záměr mateřské školy

Záměrem mateřské školy je využití přírodního prostředí k upevňování zdraví, poznatků a obohacování citových prožitků. Základním cílem je rozvoj samostatnosti, tvořivosti a zdravého sebevědomí jako základu pro vzdělávání a seberealizaci všech dětí. Mateřská škola bude doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ní vytvářet dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Hlavní myšlenky programu:

 • Rozvoj vzdělávání dětí prostřednictvím prožitků a praktických zkušeností.
 • Podpora rozvoje sociálně kulturních postojů, vedení dětí k soudržnosti, přátelství a porozumění.
 • Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a environmentálnímu cítění.
 • Vedení dětí k přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti a základům kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj, učení, život a vzdělávání do konce předškolního období v rozsahu individuálních osobních předpokladů dítěte.
 • Vytváření vhodných podmínek k prožití klidného, radostného a na poznatky bohatého období této důležité vývojové etapy v souladu se školním vzdělávacím programem.
 • Nabídka přitažlivého a podnětného prostředí, které napomáhá k realizaci spontánních, řízených i nadstandardních aktivit.

Prostředky k naplňování cílů:

 • Práce na principu vzájemného partnerství a respektu.
 • Harmonická komunikace mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy.
 • Možnost seberealizace.
 • Úsilí pedagogického sboru o naplňování potřeb dítěte.
 • Dodržování obecných pedagogických zásad.
 • Dodržování společně stanovených pravidel.
 • Kvalitní a široká nabídka aktivit a činností.
 • Společné chvíle v estetickém a tvůrčím prostředí.

Zde jsou ve formátu .pdf ke stažení další podrobné instrukce pro zákonné zástupce (208.62 kB).

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

nahoru