Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
gradient
Základní škola a mateřská škola Chodová Planá
Základní
a mateřská škola
Chodová Planá
bg-obsah

Režim dne v MŠ

  • 06.30 – 07.50 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelce
  • 06.30 – 08.40 ranní hry, spontánní činnosti, skupinové činnosti dětí, pohybové aktivity ve třídě
  • 08.40 – 09.00 hygiena, dopolední svačina
  • 09.00 – 09.30 komunikativní činnosti s učitelkou, řízené  činnosti,  skupinové činnosti
  • 09.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, vycházky, pobyt na zahradě, volné, řízené i spontánní činnosti, pohybové aktivity
  • 11.30 – 12.15 hygiena, oběd, příprava na lehátko  
  • 12.15 – 13.45 spánek, odpočinek, relaxace, klid na lehátku, poslech pohádek či relaxační hudby
  • 13.45 – 14.10 vstávání, hygiena, úklid lehátek
  • 14.10 – 14.30 odpolední svačina
  • 14.30 – 16.00 volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovnicemi zaměřené na hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí ve třídě, či na zahradě mateřské školy, předávání dětí zákonným zástupcům. 

nahoru